Công trình nhà máy may giầy xuất khẩu Hòa Phong

  • Địa chỉ: Hải Phòng
  • Quy mô: 7650m2
  • Giá trị:262.250.000 VNĐ
Nhập bình luận của bạn:
Tags: