nhập khẩu

Bộ Công Thương: Mục tiêu xuất khẩu tăng 10%, nhập khẩu thép có thể tăng mạnh

Trong năm nay, nhằm góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5-6,7% Bộ Công Thương đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê tính chung cả năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm trước, đây là ...