Xuất khẩu sắt thép năm 2017 tăng trưởng ấn tượng nhưng quan ngại về năm 2018

Năm 2017 xuất khẩu sắt thép tăng rất mạnh cả về lượng và trị giá so với năm 2016. Giá xuất cũng tăng trên 14%; tuy nhiên, sản phẩm này đang có nguy cơ giảm thị phần tại thị trường Mỹ.
Xuất khẩu sắt thép năm 2017 tăng trưởng ấn tượng

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm 2017 lượng sắt thép của Việt Nam xuất khẩu ra thị trường nước ngoài tăng rất mạnh 35,6% về lượng và tăng 55,1% về trị giá so với năm 2016, đạt 4,71 triệu tấn, trị giá 3,15 tỷ USD.

Giá xuất khẩu sắt thép năm 2017 cũng tăng khá mạnh 14,4% so với năm trước đó, đạt trung bình 668,6 USD/tấn. Trong đó, giá xuất khẩu sang thị trường Đức đạt mức cao